10.5 ניהול מסופונים ומחשבי כף יד


מסופון מהווה "עמדת עבודה" ניידת לשימוש סוכנים, נהגים, מחסנאים, מובילים, ועובדים שונים בארגון.

ממשק מסופונים מאפשר ביצוע מגוון פעילויות במסופונים אשר נתוניהם נגזרים מה- iSeries וחוזרים אליו בסיום הפעילות.

שימוש נפוץ אחד בממשק כזה מתבצע בחברות שיווק והפצה. באמצעות מסופונים כאלה ניתן לקבל הזמנות בשטח, להפיק חשבוניות, קבלות, לבדוק מחירים ולבצע פעולות נוספות. המסופונים הניידים מקבלים נתונים מהמחשב המרכזי, והם משמשים לביצוע הפעילויות הנ"ל.

במהלך היום "פורק" המסופון את ההזמנות, החשבוניות ונתונים נוספים שהוקשו בו - למחשב המרכזי.

תוכנה זו לניהול וקישור מסופונים, מטפלת בעדכון המסופון בנתונים ובקבלת כל המידע ממנו במהלך כל יום פעילות, On-Line.
התוכנה תומכת במספר רב של מסופונים וסוכנים ומנהלת מספר חברות/אזורים בו זמנית.

שימוש נפוץ נוסף כולל ניהול ספירות מלאי במחסנים גדולים תוך כדי העברת נתוני פריטים מהמחשב המרכזי למסופון, וקבלת תוצאות הספירה חזרה מהמסופון.

לאחרונה גדל השימוש במסופוני RF הפועלים On-Line מול ה- Data-Base של שיווקית / OlympusERP. מסופוני RF אלה חוסכים את הצורך בתוכנת מסופון ייעודית מחד, ומגבירים את עדכניות ופשטות ההפעלה מאידך. למסופון RF שימושים רבים בכל התהליכים הלוגיסטיים של המערכת.

לפרטים נוספים אודות ניהול השטח במסופונים ומחשבי כף יד: מערכת Trinity.שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 10.1 ממשק IBM WebSphere 10.2 תוכנת חלונות iSeries 10.3 ממשק למערכת Fax/EMail 10.4 ממשק למערכת בר-קוד 10.5 ממשק ניהול מסופונים 10.6 ממשק למאזנים חיצוניים 10.7 ממשק שב"א 10.8 ממשק למע"מ 10.9 ממשק Olap/Retail/EIS 10.10 ממשק EDI 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים