10.6 ממשק למאזנים חיצוניים


חברות ציבוריות וחברות גדולות אחרות דורשות קיום ממשק תוכנה בין האפליקציה שלהם לבין האפליקציה של משרד רו"ח. לשם כך פותחה בשיווקית / OlympusERP תוכנה מיוחדת אשר מאפשרת העברת נתוני מאזן ונתונים נוספים לתוכנות רו"ח נפוצות.

ממשק זה מתבצע אוטומטית ומאפשר להרחיב את קשת הניתוחים והמאזנים המופקים. הוא מקנה למשתמש בו ליהנות לא רק מתוכנה עסקית רחבה שיווקית / OlympusERP, אלא גם מתוכנת רו"ח ייעודית המכילה תפוקות רבות נוספות.

ממשק זה מעביר את נתוני המאזן בחתכים הנדרשים מה- iSeries ל- PC כקובץ ASCII. התוכנה מסופקת עם תיעוד ומבנה הקובץ ב- PC.


שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 10.1 ממשק IBM WebSphere 10.2 תוכנת חלונות iSeries 10.3 ממשק למערכת Fax/EMail 10.4 ממשק למערכת בר-קוד 10.5 ממשק ניהול מסופונים 10.6 ממשק למאזנים חיצוניים 10.7 ממשק שב"א 10.8 ממשק למע"מ 10.9 ממשק Olap/Retail/EIS 10.10 ממשק EDI 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים