10.7 ממשק שב"א - Creditor


מערכת משולבת של תוכנה וחומרה, המאפשרים קבלת תקבולים באמצעות כרטיסי אשראי, שידורים לשב"א, הפקדות בבנקים וביצוע התאמות עם חברות האשראי.

מערכת זאת פועלת מכל מסוף המקושר ל- iSeries ומחייבת קיום PC ייעודי אחד או יותר, לתקשורת שב"א.

המערכת פועלת הן ב- On-Line בדלפק מכירה/שרות הקורא כרטיסי אשראי, והן באצווה לאחר מעשה, בקליטת שוברי עסקאות או קובץ מגנטי של עסקאות שבוצעו בעבר.

למערכת יכולת קבלת מספר קריאות בו-זמנית.

התוכנה פועלת במסגרת מערכת הגבייה הסטנדרטית, ומתייחסת לכרטיסי אשראי כמו כל אמצעי תשלום אחר. בנוסף לכך התוכנה בודקת חוקיות כרטיסים וסכומים, משדרת תנועות לשב"א ומבצעת הפקדות בבנקים.

 • העברת כרטיס אשראי בקורא או הקשת מספרו במסוף iSeries
 • בדיקת חוקיות הכרטיס והעסקה
 • קליטת שוברי עסקאות שבוצעו בעבר
 • פיצול תשלומים למועדיהם
 • ביצוע כל פעולות החיוב/זיכוי בקבלה
 • יצירת פקודות On-Line וכיסויים אוטומטיים
 • הדפסת פתקית קבלה.
 • שידור תנועות ל-שב"א ובדיקת השידורים
 • ביצוע הפקדה לפי מועדיה
 • הכנת התקבולים לדו"ח תזרים מזומנים
 • הפקת שאילתות לעסקאות שבוצעו
 • הפקת דוחות מכירה/גבייה לפי חברות אשראי
 • ביצוע התאמה עם חברות האשראי
 • ניהול רב חברתי/רב ספק בהתאם לשב"א
 • אופציה לשידור ישיר לחברות האשראי Batch
 • קישוריות עם כל תוכנה פיננסית
 • אפשרות הפעלת התוכנה ב- Internet

תוכנה זאת פועלת הן במסגרת תוכנת שיווקית / OlympusERP והן כמודול עצמאי המשתלב עם כל תוכנה פיננסית ב- iSeries במסגרת מערכת הגבייה. שילוב כזה מתאפשר בזכות בניית התוכנה כמודול עצמאי ואוניברסלי המשתלב בחלונות דינאמיים עם תוכנות אחרות.שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 10.1 ממשק IBM WebSphere 10.2 תוכנת חלונות iSeries 10.3 ממשק למערכת Fax/EMail 10.4 ממשק למערכת בר-קוד 10.5 ממשק ניהול מסופונים 10.6 ממשק למאזנים חיצוניים 10.7 ממשק שב"א 10.8 ממשק למע"מ 10.9 ממשק Olap/Retail/EIS 10.10 ממשק EDI 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים