10.8 ממשק למע"מ


תוכנה זאת נועדה לשמש חברות וארגונים המצפים לקבל החזר ממע"מ, ועליהם להגיש את הבקשה באמצעות קובץ או מדיה מגנטית אחרת.


  • שליפה ועיבוד חשבוניות רלוונטיות
  • העברת החומר מ- iSeries ל- PC
  • הפקת דו"ח ביקורת
  • הפקת דו"חות להחזר מע"מ
  • יצירת קובץ לצורך העברה למע"מ

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 10.1 ממשק IBM WebSphere 10.2 תוכנת חלונות iSeries 10.3 ממשק למערכת Fax/EMail 10.4 ממשק למערכת בר-קוד 10.5 ממשק ניהול מסופונים 10.6 ממשק למאזנים חיצוניים 10.7 ממשק שב"א 10.8 ממשק למע"מ 10.9 ממשק Olap/Retail/EIS 10.10 ממשק EDI 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים