11 CRM שרות ואחזקה


"שרות" הינה מילת המפתח בארגונים מסחריים מודרניים.

פנייה, בקשת שרות, תלונה, בירור, הזמנה, מכירה, קריאת שרות, טיפול, משלוח, חיוב וזיכוי, וכלה ברישום אוטומטי של תקופת אחריות ושרות מתוך מסמכי המכירה, עד "סגירת" הקריאה - רצף תהליך השרות והתפעול מובטח ע"י המערכת המשולבת עם ה- Data-Base המרכזי של שיווקית / OlympusERP

התוכנה מנוהלת על בסיס מספר סריאלי של כל פריט ורישום מדויק של מיקומו. המערכת מסייעת לאתר בקלות אם לקוח ו/או מוצר מסוים נמצא בשרות/אחריות או מוגדר בשרות "לפי קריאה" בלבד.

בנוסף ל- CRM המפורט בסעיף 1.6, המערכת מנהלת קריאות שרות, טכנאים, מעבדה, וכרטיסי עבודה לכל מכשיר/מוצר/ציוד ואוגרת נתונים הסטורים אודות הקריאות והטיפולים.

תוכנה זאת נועדה לקהלי יעד שונים:
א. למשתמשים אשר מספקים שרות ואחריות למוצרים / מכשירים / ציוד מסוגים שונים ומחויבים כלפי לקוחותיהם באחריות, ובשרות טכני ואחר.
ב. לניהול אחזקה וטיפול מונע לציוד ומכשירים, כולל הוראות אחזקה וכרטיסי עבודה. מתאים למפעלים בעלי ציוד עצמי רב.
ג. לארגונים מסחריים המעוניינים לפתח קשרים עם לקוחות ולספק שירותים מגוונים ומהירים.


שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 11.1 תוכנת שרות 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים