11.1 תוכנת שרות


בסיסי הנתונים

 • ניהול רשימת מכונות/ציוד/כלי רכב/מוצרים
 • אחזקת קובץ עובדים, טכנאים, קבלנים
 • טיפול ברשימת דגמים וקבוצות דגם
 • ניהול קובץ חלפים ופריטים
 • ניהול עץ מוצר לדגמים
 • אחזקת קובץ פעולות לטיפול מונע
 • אחזקת מחירונים מגוונים
 • רשימת לקוחות, ספקים ואינדקס הנה"ח
 • ניהול שעתון עבודות
 • טבלת סוגי תקלות, עבודות, טיפולים
 • פתיחה אוטומטית של קובץ שרות ממכירות
 • פתיחה אוטומטית של קובץ שרות מקניות
 • ניהול מלאי מעבדה ומכשירים בתיקון

ניהול כרטיסי עבודה/כרטיסי שרות

 • בדיקת סוג הקריאה, לקוח, מכשיר וכו'
 • איתור סוג הטיפול המונע/לפי קריאה
 • רישום קריאות שרות
 • פרוק דגם למרכיביו עם עץ מוצר
 • רישום כרטיס עבודה ועדכונו
 • קליטת שעות עבודה וחלפים לכרטיסי עבודה
 • אבחנה בין תקופת אחריות ושרות
 • סגירת כרטיסי עבודה וביצוע תחשיבים
 • הפקת חשבוניות וחיובים אחרים
 • עדכון On-Line של מערכת מלאי והנה"ח משולבת
 • ניתוח עלויות טיפול/תמחיר

ניתוח שרות ועבודות

 • חידושי שרות וחוזי אחזקה
 • דו"ח שימוש בחלפים
 • דו"ח שעות עבודה ועובדים
 • מעקב טיפולים תקופתי - שעות וחלפים
 • ניהול סריאלי של מכונות/ציוד/רכבים
 • דוחות הסטורים על לקוחות/מוצרים/טכנאים
 • מהלך הכנסות מראש למערכת הפיננסית

תוכנות שלובות למערכת השרות


להשלמת תפעול מערכת השרות ואחזקה יש לשלבה עם מערכות תוכנה נוספות. שילוב כזה מתבצע ב On-Line ובקישוריות מושלמת. ראה סעיפים 3 - ניהול מלאים ומחסנים, 4 - מערכת רכש ויבוא, 9 - הנה"ח וניהול פיננסי. ניתן גם לשלב את מערכת השרות והאחזקה הנ"ל עם תוכנות עסקיות ופיננסיות אחרות הפועלות בארגון וזאת באמצעות ממשק אוטומטי.שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 11.1 תוכנת שרות 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים