12.1 משאבי אנוש


מטרת מקטע תוכנה זה היא גיוס, פיתוח ומעקב אחר כישורי העובדים, ומיקום האדם הנכון בתפקיד הנכון ובמועד הנכון.

מערכת תוכנה זאת מטפלת בניהול נתוני עובדים, מיון וגיוס מועמדים, קליטה, הכשרה, הערכה, קידומים, תקנים, וניהול הפרישה/סיום עבודה. התוכנה כוללת ממשק למערכת נוכחות ולמערכת שכר.

ניהול פרטי עובדים

 • נתונים אישיים
 • כישורים
 • דרגות
 • ניהול קבוצות עובדים
 • מצב משפחתי
 • עובדים זמניים וקבועים
 • הסכמי עבודה
 • שמירת היסטוריה

הצגת תמונות

 • ניהול ארכיון תמונות
 • תחזוקה ועדכון
 • הצגת תמונות עובדים - יזומה
 • הצגה "מתפרצת" – אוטומטית

מועמדים והצעות שכר

 • פרטי המועמד
 • כישורים נדרשים
 • הצעות שכר

הדרכה והשתלמויות

 • נתוני העובד
 • בניית תוכנית הדרכה
 • הדרכות נדרשות
 • הדרכות שבוצעו

ניהול אירועים שונים

 • קביעת אירועים וניהולם
 • שיוך אירוע לעובד/ מנהל
 • מעקב אירועים שונים

מערך תקן/מצבה

 • ניהול תיקני כ"א
 • מעקב מצבת עובדים
 • השוואת תקן/מצבה

הערכת עובדים

 • פרטי עובדים
 • קליטת חוות דעת מנהלים
 • הערכת העובד

קישוריות/ממשקים

 • קישוריות למערך נוכחות
 • קישוריות למערך שכר

דיווחים ושאילתות

 • מגוון רחב של דוחות ושאילתות
 • קיום מחולל דוחות ושאילתות גמיש
 • דוחות היררכיים לפי מיבנה ארגוני

תוכנת ניהול משאבי אנוש זאת בנויה בסטנדרטים חדישים של הנדסת תוכנה, כוללת מחולל שאילתות ודוחות, ונוחה מאוד ללימוד והפעלה. התוכנה שומרת היסטוריה של העובדים ומקושרת למערכות נוכחות ושכר. את התוכנה אפשר להפעיל כחלק מ-Olympus או כמודול עצמאי.
שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א 12.1 משאבי אנוש כל המודולים