1.1 לקוחות, מכירות ותעודות


מאגר לקוחות

 • ניהול מאגר לקוחות בשיטת Data Base
 • שמירת מאפיינים לכל לקוח ולקוח
 • קביעת קבוצות לקוח מיוחדות / רשתות שיווק
 • קביעת סוגי לקוחות, סוגי מחירונים, אשראים
 • ניהול אשראי לקוח/פריט, אובליגו On Line
 • אפשרות לזיהוי לקוחות לפי שם, קיצור, מספור
 • טיפול בלקוחות סיטונאים ולקוחות קמעונאים
 • ריכוז מידע היסטורי על לקוח
 • ניהול מועדון לקוחות ונתוני שיווק

ניהול והפקת תעודות מכירה

 • בדיקת אובליגו לקוח On-Line (כולל תעודות משלוח והזמנות פתוחות)
 • בדיקת קיום פריטים במלאי והפקת תעודות מכירה
 • ניהול פריטים תחליפים , ופרטי ספק /יצרן
 • מנגנון הרשאות לאישור הפקת תעודות
 • הפקת חשבוניות על בסיס המחירונים ובדיקת מגוונים
 • חשבוניות מתוך הזמנות לקוחות
 • חשבוניות מתוך תעודות משלוח
 • קליטת חשבונית ידנית
 • קליטת תעודת משלוח ידנית
 • מכירות דלפק וגבייה באמצעות מזומן, כרטיסי אשראי, צ'קים
 • הפקת חשבונית מרכזת
 • טיפול בבונוסים מיוחדים
 • ניהול סלי מכירה, ערכות מכירה ומבצעים
 • חשבוניות יצוא בלועזית לחו"ל
 • הפקת תעודות משלוח וניהול אריזות
 • תעודות משלוח מתוך הזמנה
 • תעודות הוצאה
 • תעודות החזרה
 • תעודות הקפה
 • ניהול ומעקב פיקדונות/אריזות
 • הודעות מתפרצות בתעודות
 • מנגנון שיכפול תעודות
 • הפקת תעודה אחת בגין מספר תעודות
 • שמירה על מרווח מינימאלי בתעודות מכירה
 • עדכוני On-Line של כל תהליכי המכר
 • מחולל מסמכים גרפיים לרמת לקוח / קבוצת לקוחות

ניהול מחירונים ומבצעים

 • מערכת מבצעים גמישה והיררכית
 • ניהול מחירונים לסיטונאים וקמעונאים
 • ניהול מחירונים ללקוחות וספקים
 • גזירת קבוצות מחירונים ללקוחות לפי סיווגים
 • הפעלת מערכת הנחות היררכית ללקוחות ומוצרים
 • מנגנון אוטומטי ליצירת מחירונים ועדכונם
 • יצירת מחירוני מבצעים והנחות מיוחדות
 • שינוי מחירים/הנחות בצורה סלקטיבית
 • בניית מחירונים חדשים מתוך קיימים
 • ניהול מחירונים מדורגים
 • ניהול ובדיקת פרטי מגוון
 • קליטת מחירונים מספקים והפיכתם למחירוני לקוחות

ניהול סוכנים


חישובי עמלות סוכנים

 • תעודות הקפה לסוכנים
 • קליטת הזמנות ותקבולים
 • ניהול מלאי אצל הסוכנים
 • ניהול סוכנים שכירים ועצמאים
 • תמיכה בהפעלת מסופונים מסוגים שונים

ניתוחי מכירה - שאילתות ודוחות

 • ניתוחי מכירה בערכים יורדים/עולים/רווחיות/היררכיה
 • דוחות רווחיות לפי תעודות
 • ניתוחי מכירה לפי פריטים, לקוחות או סוכנים
 • דיווחי תרומה/רווחיות/כדאיות המכירה
 • נתונים סטטיסטיים - השוואתיים על פני תקופה
 • התפלגות המכירות על פני זמן בחתך כמותי או כספי
 • ניתוחי מכירה לפי אזורים/אפיונים גמישים
 • דוחות איסוף, משלוח והעמסה/דוחות ליקוט
 • ניתוחי מכירה לפי מחסנים, אזורים או סניפים
 • נתונים על שינויי מחירים/הנחות/חריגה ממחירונים
 • דוחות עמלות לסוכנים/מוכרנים
 • דוחות ביקורת מחירים והנחות
 • נתוני מכירה השוואתיים בין תקופות ואפיונים נוספים
 • יצוא דוחות ל- Excel

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 1.1 לקוחות, מכירות ותעודות 1.2 מכירה לרשתות שיווק 1.3 קידום מכירות/הפצה 1.4 ניהול סניפים/חנויות/אתרים 1.5 מכירות בחו"ל/מערכת יצוא 1.6 שרות לקוחות CRM 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים