1.2 מכירה לרשתות שיווק


מכירה לרשתות שיווק מחייבת התמחות והכרה מעמיקה של נוהלי הרישום והדיווח הנהוגים אצלם.

ברוב המקרים מתבצעת המכירה לסניפים על-פי התנאים המסחריים שנקבעו מראש עם מרכז הרשת.

עיצוב המסמכים, מספרי הפריטים, בר-קודים, המחירים ומנגנוני הפיקוח, הם אלה המוכתבים על-ידי הרשתות.


שיווקית / OlympusERP כוללת תמיכה מלאה בכל התהליכים הנ"ל כדלקמן:

 • מאגר נתונים לרשתות וסניפיהן
 • בניית מחירונים, מגוון מוצרים ותנאים עסקיים לרשתות
 • אחזקת קטלוג בר-קוד ופריטי הרשת
 • הפקת תעודות במבנה הנדרש על ידי הרשתות
 • מעקב אחר פריטים במגוון הרשת
 • דוחות מכירה לפי סניפים ורשתות שיווק
 • ניהול סוכנים שכירים ועצמאיים
 • ניהול החזרות מוצרים/כספים
 • הפקת קובץ לרשתות + הדפסת מדבקות בר-קוד
 • התחשבנות מלאה עם סוכנים המוכרים לרשת
 • התחשבנות וגבייה מכל רשת
 • ממשק EDI

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 1.1 לקוחות, מכירות ותעודות 1.2 מכירה לרשתות שיווק 1.3 קידום מכירות/הפצה 1.4 ניהול סניפים/חנויות/אתרים 1.5 מכירות בחו"ל/מערכת יצוא 1.6 שרות לקוחות CRM 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים