1.4 ניהול סניפים/חנויות/אתרים


תוכנה המאפשרת למרכז חברה/רשת/תת רשת/קונצרן לנהל את אתריה וסניפיה לא רק כמחסנים, אלא גם כישות "סניף" עצמאית עם כל המשמעויות ההיררכיות הכוללות:

 • מספור תעודות לסניף
 • שיוך לקוחות לסניף
 • הרשאות ברמת סניף
 • שמירת רמת מלאי לסניף
 • מחסנים ופריטים לסניף
 • חשבונות ייחודיים לסניף
 • חשבונות קופה לסניף
 • תפריטים אישיים למשתמשי הסניף
 • דוחות ושאילתות לסניף
 • הרשאות וסודיות לסניף
 • ניהול קופה לסניף
 • ניהול מחירים ומבצעים לסניף

מקטע זה מתאים לחברות וארגונים הכוללים אתרים מבוזרים הדורשים הן ניהול עצמאי ברמת הסניף, והן שליטה מרכזית ברמת רשת ו/או תת רשת.


שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 1.1 לקוחות, מכירות ותעודות 1.2 מכירה לרשתות שיווק 1.3 קידום מכירות/הפצה 1.4 ניהול סניפים/חנויות/אתרים 1.5 מכירות בחו"ל/מערכת יצוא 1.6 שרות לקוחות CRM 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים