1.6 שרות לקוחות CRM


הלקוח במרכז הפעילות – זאת גישה ניהולית אסטרטגית מתפתחת של חברות מסחריות, הרואות עתידן בטיפוח קשריהם עם לקוחותיהם.

לצורך מימוש גישה זאת יש לעקוב מקרוב אחר פניות הלקוח ולתת להן מענה מיידי בהתאם לאירועים השונים. האינטגרציה של המידע מכל מרכיבי תוכנת ה- ERP מאפשרת לספק ללקוח מענה מהיר כנדרש.

 • ניהול Data-Base לקוחות ופרטיהם כולל נתוני שיווק/מכירות/כספים
 • איסוף כל המידע הרלוונטי ללקוח בודד ממערכת ה-ERP
 • קליטת פניות/אירועים/Call Center/תלונות/ברורים וכו'..
 • אספקת כל המידע ללקוח מכל משאבי הארגון
 • הפניית הקריאות לגורם מטפל בארגון
 • מעקב מהיר אחר הטיפול בפניות/בירורים וסיומם
 • תיאום טיפולים, פניות, ושירותים נוספים ללקוח
 • קישוריות עם "שרות ואחזקה" (ראה סעיף 11.1 במרכיבי התוכנה)
 • ניתוחי מידע וסטטיסטיקה על סוגי פניות/טיפולים ושביעות רצון
 • בניית מבצעים אישיים Personalization ללקוחות רלוונטיים
 • שמירת מידע היסטורי אודות הלקוחות לאורך זמן
 • אופציה לקבלת מידע דרך Internet
 • קישוריות עם Office ומוצרי Windows נוספים

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 1.1 לקוחות, מכירות ותעודות 1.2 מכירה לרשתות שיווק 1.3 קידום מכירות/הפצה 1.4 ניהול סניפים/חנויות/אתרים 1.5 מכירות בחו"ל/מערכת יצוא 1.6 שרות לקוחות CRM 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים