2.2 הזמנות מלקוחות


 • קליטת הזמנות בשיטת On-Line במהלך המכירה
 • תמיכה בהזמנות טלפוניות וטלמרקטינג
 • אופציה לעבודה ב- Internet
 • ניהול הזמנות מסגרת והזמנות קבועות
 • רישום הזמנות והפקת טופסי הזמנה ממוחשבים
 • הדפסה, ניהול תעודות איסוף וליקוט
 • תמיכה ב- Pre-Sale, Tele-Sale, VAN Sale
 • בדיקת אשראי למזמינים ומתן התראות וחסימות
 • ניהול הזמנות לפי פריטים מוזמנים
 • ניתוחי הזמנות לפי סוכנים ואזורים
 • ניתוח הזמנות מול משלוחים כולל בדיקת אובליגו
 • שריון מלאי להזמנות לקוחות / ניהול הקפאות
 • הפקת תעודת משלוח מהזמנה / אספקה מלאה או חלקית
 • הפקת חשבונית מהזמנה אחת, או בגין הזמנות רבות
 • דיווחי משלוחים צפויים ותכנון זמנים
 • דיווחי מעקב אחר לקוחות והזמנותיהם
 • מעקב אחר הזמנות פתוחות ומלאי עתידי בחתך כמותי וכספי
 • מעקב אחר משלוחים, הזמנות ויתרות פתוחות לפי תאריכים
 • אופציה לפרוק הזמנות מעץ מוצר / סלים וערכות מוזמנות
 • קליטת הזמנות לקוחות בממשקים עם מסופון סוכן ומחשב כף יד
 • אופציה לחיוב בהזמנה, כולל כרטיסי אשראי
 • ניהול עסקאות לקוחות ומוצרים
 • אפשרות עבודה ב- Internet

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 2.1 הצעות מחיר 2.2 הזמנות מלקוחות 2.3 הזמנות תקציביות/עסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים