2.3 הזמנות תקציביות/עסקאות


מקטע תוכנה זה נועד לגופים אשר רוכשים טובין מספקים במסגרת תקציב מוגדר וסופי, ומבקשים "לעצור" הזמנות בסיום התקציב, או לגופים המספקים סחורה ללקוחות ומבקשים "לעצור" אספקות בסיום התקציב.


  • ניהול תקציב ויתרה לחשבון, ללקוח ו/או לספק
  • עדכון אוטומטי של תקציב קניות או מכירות בהנה"ח
  • ניהול כניסות מספק ומעקב אחר יתרת תקציב ספק
  • ניהול מכירות ללקוח ומעקב אחר יתרת תקציב ללקוח
  • כניסה למחסן מתוך חשבונית ספק תקציבית
  • תעודת משלוח ללקוח מתוך חשבונית לקוח תקציבית
  • ניהול כל מערכת התקציב גם במט"ח

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 2.1 הצעות מחיר 2.2 הזמנות מלקוחות 2.3 הזמנות תקציביות/עסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים