3 מלאים, מחסנים והפצה


מקטע תוכנה זה נועד לספק תמונה עדכנית וכוללת על מצב המלאי הכמותי והכספי בכל אתרי הארגון. בנוסף לאספקת נתוני מלאי On-Line, מספקת התוכנה גם נתונים נוספים כגון הזמנות מלקוחות, הזמנות מספקים, רמות מלאי, מלאי מת/איטי, מלאי מוקפא, הפרשים בספירה, ועוד.

מקטע מיוחד בתוכנה מאפשר ניהול מלאי לפי אצוות/סדרות ייצור וכן מעקב אחר פריטים בעלי מספר סידורי סריאלי, ופגות תוקף.

המערכת תומכת בניהול מבוזר של מרכז ומחסנים/סניפים/חנויות, לרבות העברת הנתונים בתקשורת. דגש מיוחד הושם בתוכנה בשמירת רמות מלאי ובויסות נכון בין האתרים - לחסכון משמעותי בעלויות המלאי.

בזכות הקשר האוטומטי של מערכות המלאי, הרכש, השיווק והייצור, מתקבלת תמונה מלאה ועדכנית של כל ההיבטים הלוגיסטיים בארגון כולל מצב עתידי של המלאי.

מקטע מיוחד מנהל את עיתוד המלאי ו"ממליץ" על רמות המלאי בצורה מתוחכמת: בכך מובטח חסכון במלאי מחד וזמינות אספקות מאידך, במסגרת "שרשרת האספקה" הממוחשבת.

תוכנה זאת תומכת גם בניהול "ריצפת המחסן", ניהול אחסנה, ניהול לפי איתורים, בקרת איכות ובטיחות, ניהול הפצה, ריבוי יחידות מידה, ליקוט ואריזה, תכנון הובלות, וכן בכל ההיבטים הלוגיסטיים במסגרת ERP.


שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 3.1 פריטים ומלאי 3.2 אצוות וסדרות 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים