3.1 פריטים ומלאי


מאגר פריטים/קטלוג

 • בניית היררכיה למוצרים, מחלקות, קבוצות וכו'...
 • ניהול מאגר פריטים, מוצרים, חומרי גלם - בשיטת Data-Base
 • שמירת מאפיינים לכל פריט ופריט
 • ניהול תמונות פריטים, שרטוטים ומפרטים
 • קביעת קבוצות פריטים מיוחדות ופריטים מרכזים
 • אפשרות לזיהוי פריטים לפי שם, קיצור, מספור וכו'
 • תיאור בעברית, לועזית וכן מפרט טכני מלא של הפריט
 • תמיכה מלאה בבר-קוד לרישום וניהול מוצרים
 • ניהול פריטים תחליפיים
 • ריכוז מידע היסטורי על פריטים
 • אפשרות שימוש במספרי בר-קוד פריט של ספק או לקוח
 • אפיון מוצרים לפי קבוצות, ספקים, וחתכים נוספים
 • שימוש בקטלוג הממוחשב לקשר עם מחירונים
 • ניהול מלאי כמותי וכספי רב מפעלי ורב מטבעי
 • ניהול מלאי במטריצות
 • ניהול מחירי קנייה, מכירה, עלות, FIFO, ממוצע ועוד...
 • מנגנון לשליטה על מלאי במערכת מבוזרת - מרכז וסניפים
 • ריבוי יחידות מידה ואריזה לפריט והמרות אוטומטיות
 • קביעה, ושמירה על רמות מלאי אופטימליות
 • מנגנון לטיוב נתונים ופריטים


ניהול תנועות מלאי - כניסות למחסנים

 • כניסות מספקים, קליטת תעודות משלוח/כניסות אחרות
 • הפקת תעודות כניסה, תעודות משלוח, העברות, חשבוניות
 • העברות בין מחסנים/תעודות העברה
 • קליטת החזרות מלקוחות
 • טיפול בקונסיגנציה, השאלות, השמדות
 • כניסות מייצור בסיום תהליך

ניהול תנועות מלאי - יציאות ממחסנים

 • יציאות כתוצאה ממכירות וקשר למערכת השיווק
 • הפקת תעודות משלוח/חשבוניות
 • ניפוקים: לפרויקט, להשאלה, לקונסיגנציה, להשמדה וכו'
 • הוצאת חומרי גלם לייצור
 • החזרות לספקים

ניתוחי מלאי וספירה

 • שאילתות יתרות ותנועות מלאי - בחתך כמותי או כספי
 • דוחות תנועה ומלאי סלקטיביים והפקת דוחות באקסל
 • ניתוחי מלאי לפי אתרים גיאוגרפים
 • ניתוחי מלאי מת ואיטי
 • מלאי במחירים ממוצעים, אחרונים, FIFO, קנייה ומכירה
 • שמירה על רמות מלאי וסטיות מרמות אופטימליות - עיתוד מלאי
 • ניהול מלאי בקונסיגנציה
 • מעקב אחר מלאי במחסני ערובה
 • ניהול מלאי במחסנים טכניים
 • קישור אוטומטי למספרי פריט יצרנים/ספקים
 • מנגנון לאיתור פריטים במחסנים
 • תת מערכת לניהול ספירות מלאי ומעקב הפרשים
 • ביצוע ספירה באמצעות מסופון
 • אופציה להפקת הזמנות אוטומטיות מספקים

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 3.1 פריטים ומלאי 3.2 אצוות וסדרות 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים