3.2 אצוות וסדרות


ניהול מלאי לפי אצוות וסדרות ייצור מחייב תוכנה ייעודית המשולבת בתוכנה הבסיסית. באמצעות תוכנה ייעודית זו ניתן לנהל לכל פריט מספר אצוות וסדרות ייצור, וכן מעקב סריאלי לפי הצורך.

כמו כן, ניתן לנהל פריטים לפי תאריך פגות תוקף, ובכך לאתר פריטים אסורים לשימוש.


  • מערכת מלאה לניהול מלאי לפי אצוות וסדרות
  • מעקב מלאי לפי מספרים סידוריים
  • שילוב אצוות בכניסות וביציאות
  • שליטה באצוות באמצעות "חלונות"
  • איתור מהיר של פריט/אצווה/מספר סריאלי
  • שילוב מספרי אצוות בתעודות השונות
  • דוחות, שאילתות וחלונות לפי אצוות
  • ניהול מוצרים ופריטי אינוונטר במספרים סריאלים

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 3.1 פריטים ומלאי 3.2 אצוות וסדרות 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים