4.1 רכש מקומי


תוכנה זאת מנהלת את תהליכי הרישום והמעקב בביצוע רכש בארץ. המעקב מתחיל משלב הצעת מחיר ועד כניסות למלאי.


 • ניהול מאגר ספקים מלא ומשולב כולל מספרי פריט ספק ובר-קודים
 • אחזקת מחירוני ספקים ותנאי הסכמים
 • ניהול דרישות פנימיות/הזמנות
 • בקשה להצעות מספקים ושמירת מחירים קודמים
 • ניהול הצעות מחיר והשוואתן
 • בחירת הספק הרלוונטי
 • ניהול התקשרויות עם ספקים/הסכמים
 • הפקת הזמנות והצעות רכש לספקים בארץ
 • תמיכה בחתימה דיגיטלית להפקת הזמנות ומשלוחן במייל
 • מעקב אחר כל שלבי ההזמנה
 • מעקב אחר מחירי הקניה וביקורת מחירי הספק
 • השוואת מחירי ספקים
 • מעקב הזמנות פתוחות ומשלוחים צפויים
 • ניהול מספרי פריט ספקים/יצרנים
 • ניתוח סטיות במחירי קניה לפי אחוזים
 • עדכון אוטומטי של מחירי עלות/קנייה
 • אופציה לקביעת מחירי מכירה מתוך מחירי העלות/קניה
 • רישום קבלת הטובין במחסן
 • הפקת מדבקות בר-קוד
 • תעודת כניסה/חשבונית מהזמנת ספק
 • בדיקת חשבונות ספקים וביצוע חיובים אוטומטיים
 • ביצוע תשלומים והתחשבנות עם ספקים בהנה"ח
 • ניהול עיתוד מלאי אוטומטי או ידני
 • החזרות לספקים והשלמת התחשבנות
 • אופציה להפקת הזמנות אוטומטיות הנגזרות מעיתוד המלאי

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 4.1 רכש מקומי 4.2 ניהול יבוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים