4.2 ניהול יבוא


מקטע תוכנה רחב זה עוסק בתהליכי היבוא, משלב הצעת המחיר דרך ניהול תיק יבוא וכלה בתחשיבי יבוא וכניסות למלאי.


 • ניהול Data-Base ספקי חו"ל בלועזית כולל מספרי פריט ספק חו"ל
 • ניהול Data-Base פריטים/מוצרים, תיאורים, מפרטים ועוד…
 • ניהול טבלאות עזר רבות (סוכנים, משלוחים, בנקים, מחירים, נמלים)
 • אחזקת מחירונים במט"ח
 • ניהול שערי מטבע שונים
 • הפקת בקשה להצעת מחיר R.F.Q.
 • ניהול הצעות מחיר והשוואתן
 • אישור הצעת מחיר
 • הפקת הזמנת רכש ומשלוח במייל
 • תמיכה בחתימה אלקטרונית להפקת הזמנה
 • אופציה למשלוח הזמנה ב Fax
 • אישור הזמנות
 • הפקת דוקומנטים ליבוא
 • הודעה על משלוחים
 • הפקת הוראות למשלחים
 • פתיחת תיק יבוא עם כל נתוניו
 • הפקת הודעה למחסנאי/מוביל
 • ניהול מסמכים:Packing List, Invoice, AWB
 • רישום קבלת הטובין במחסן
 • תעודות כניסה/חשבוניות מהזמנות
 • הפקת מדבקות בר-קוד
 • הודעה לעמיל מכס בפרוט המסמכים
 • מעקב וביקורת מחירי ספקים במט"י ובמט"ח
 • מעקב הזמנות פתוחות ואספקות צפויות
 • ניהול מספרי פריט ספקים/יצרנים
 • ביצוע תחשיבי עלויות היבוא והעמסות יבוא
 • חישוב עלויות לפי FOB
 • ניהול עמלות FOB (סוכני עמלה)
 • חישובי העמסות באחוזים, לפי כמויות ולפי נפח
 • ניהול מחירי הובלה, ביטוח, מיסי נמל וכו'
 • ביצוע תשלומים והתחשבנות עם ספקים
 • דוח לתזרים מזומנים
 • אופציה להפקת הזמנות אוטומטיות הנגזרות מעיתוד המלאי
 • ניהול מלאים, מחירים ורווחיות
 • מידע ניהולי גרפי EIS
 • ממשקים עם תוכנות נוספות

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 4.1 רכש מקומי 4.2 ניהול יבוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים