5.1 תוכנת ייצור מרכזית


 • ניהול עצי מוצר לפי נתונים כמותיים וכספיים
 • פרוק עצי מוצר בצורה סלקטיבית למכלולים
 • ביצוע תחשיבי תמחיר המוצרים
 • העמסת עלויות עקיפות
 • ניתוחי תצרוכת תקנית לחומרים
 • הפקת תעודות העברה כולל גריעת מלאי אוטומטית
 • עדכון מחירי עלות המוצרים המוגמרים
 • פרוק הזמנות לקוחות ובדיקת אפשרויות ייצור בציר הזמן
 • הפקת הוראות ייצור ממוחשבות - Job Card
 • דוחות מעקב פריט במוצרים ומכלולים Where Used
 • בניית מתכוני ייצור גמישים
 • ניהול פריטי "פנטום"
 • טיפול בהזמנות ייצור
 • חישובים כמותיים וכספיים כולל המרות
 • שילוב מעקב אצוות וסדרות
 • התאמת המהלך לענפי המשק השונים

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 5.1 תוכנת ייצור מרכזית 5.2 ניהול הייצור 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים