5.2 ניהול הייצור


יותר מפעלים תעשייתיים מסתמכים כיום על מערכות ERP ממוחשבות לצורך ניהול שליטה ובקרה על סביבת הייצור.

מקטע תוכנה זה מאפשר לייצר בעלויות נמוכות יותר, לשמור על מלאים מינימליים ולעמוד בלוחות זמנים נוקשים.

תוכנת שיווקית / OlympusERP מספקת את כל השירותים הללו וכן מתריעה על בעיות בעוד מועד למניעת משברים והשבתת עבודה.

האינטגרציה של כל מרכיבי התוכנה מאפשרים למנהל הייצור לקבל התראות ומידע נוסף על מנת לתכנן נכון את הייצור ולעמוד במשימות וביעדים.

 • תחזית מכירות וייצור
 • תוכנית עבודה בייצור
 • ניהול קווי ייצור
 • מלאי תוצ"ג וח"ג
 • מהלך MRP
 • בניית תוכנית ייצור תקופתית
 • הפקת המלצות רכש
 • אחזקת עץ פעולות
 • ניהול הוראות ייצור - פקודות עבודה
 • תכנון דרישות חומרים - תד"ח
 • ניהול ניתובים
 • מעקב מרכזי עבודה
 • עץ מוצר ייעודי לפקודת עבודה
 • ניפוקים אוטומטיים על פי פקודות עבודה
 • בדיקת עומס מכונות וקווי ייצור
 • ניהול שעות עבודה
 • ביצוע תמחיר לפריט
 • שימוש בעץ מוצר תיקני
 • טיפול במתכוני ייצור ומתכוני אריזה
 • שילוב מספרי אצווה בהוראות הייצור
 • הוצאה וכניסה אוטומטית ממלאי
 • ביצוע חישובי תקן ופחת
 • דיווחים ושאילתות לפי פריטים/לקוחות
 • הצגת הוראות/מתכונים וניהולם
 • כניסה למלאי תוצ"ג וגריעה אוטומטי של ח"ג

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 5.1 תוכנת ייצור מרכזית 5.2 ניהול הייצור 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים