6.1 שיווק קמעונאי Head-Office


במקטע תוכנה זה מתבצעת כל מדיניות הסחר והשליטה על הרשת.
רווחיות הרשת נמדדת במידה רבה באמצעות תפעול נכון של מערכת Head Office זאת, החל מבחירת הספקים וסל המוצרים, וכלה ברמת המלאי וברווחיות בכל מוצר ומוצר.

המערכת תומכת הן במכירה קמעונאית והן במכירה סיטונאית עם כל המורכבויות הכרוכות בשילוב כזה.

 • ניהול היררכי של רשתות, תתי רשתות, אתרים, סניפים, מחלקות, קבוצות, מחסנים ופריטים
 • אחזקת קטלוג אחיד לרשת כולל בר-קוד
 • ניהול לקוחות קמעונאים, מועדונים, סיטונאים ועוד
 • שליטה מרכזית על מלאי מחירים ומבצעים של המוצרים בחנויות
 • דוחות פדיון יומיים בחתכים שונים
 • תכנון מלאי במתכונת פלנוגרמה
 • ניהול ספקים בארץ ובחו"ל
 • ניהול עובדים/משאבי אנוש
 • עדכון מחירים ומוצרים חדשים ברשת באופן מרוכז ומבוקר
 • תמיכה בהפקת תוויות
 • ניהול מלאי ורמות מלאי בכל חנות ובכל הרשת
 • קליטת מחירונים מספקים בממשק אוטומטי
 • ויסות מלאי בין חנויות ומעקב מלאי מרכזי
 • אופציה לניהול מלאי במטריצות (מידה, גודל, צבע)
 • ספירת מלאי מדגמית וביקורת מלאי למועדים סלקטיביים
 • המרת דגמים ומוצרים עונתיים בקטלוג הכללי
 • קביעת מבצעי מכירה גמישים והיררכיים
 • מנגנון מתוחכם לעיתוד מלאי, ולהפקת הזמנות אוטומטיות
 • קליטת חשבוניות ספקים ובדיקתן כולל חיובים אוטומטיים
 • קליטת כל תנועות המכירות בחנויות/ניהול הפדיון
 • ניתוחי מכירה בכל חנות ובכל הרשת/מרכזי רווח
 • הפעלת שאילתות ודוחות ניהוליים לכלל הרשת
 • ביצוע כל הפעולות הכספיות בהנה"ח ב -On-Line
 • שילוב תנועות המלאי עם מרכז לוגיסטי פנימי או חיצוני
 • שאילתות ניהוליות ריכוזיות על כל אתרי המכירה
 • ניתוחי רגישות, התפלגויות ועמידה בתחזית מכירות
 • טיפול בזכיינים וקונסיגנציה
 • ניהול ספקים ומעקב אחר משלוחים וחיובים
 • ניתוח רווחיות לפי פריטים, דגמים ועונות
 • ניהול תקציב קניות לפי מוצרים/מחלקות/עונות
 • עבודה בשיטת החלונות וכפוף להרשאות המשתמשים
 • ביצוע ממשקים עם חברות כרטיסי האשראי
 • ניהול כל המחירים והמבצעים גם ברמת סניף ותת רשת
 • ממשק ל- Internet לביצוע מסחר אלקטרוני B2C ו- B2B
 • תוכנה ניהולית להצגת מצב מכירות הרשת בזמן אמיתי ב- Internet


שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 6.1 שיווק קמעונאי Head-Office 6.2 קישוריות חנויות-ממשק 6.3 קופות רושמות On-Line 6.4 מועדוני לקוחות 6.5 מערכת מכירות On-Line 6.6 אחזור לוג קופה 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים