6.2 קישוריות חנויות-ממשק


ליצירת שליטה מלאה על הרשת ב- On-Line ומתן אפשרות לתפעול מהיר ואמין נדרשת קישוריות החנויות למערכת המרכזית. קישוריות הכוללת חומרה ותוכנה והתייחסות פרטנית לסוגי הקופות הרושמות הנפוצות.

שיווקית / OlympusERP כוללת בתוכה תוכנת קישוריות (ממשק) כנ"ל אליה מתאימים עצמם ספקי הקופות הנפוצות. התאמה כזאת מלווה בתיעוד מתאים ומחייבת תאום בין הספקים/היצרנים המבצעים את הממשק. במסגרת קישוריות זאת מנהלת המערכת גם מועדוני לקוחות (הסבר ב 6.4).


  • עבודה בתקשורת מהמרכז לכל החנויות ב- On-Line
  • שידור פריטים, מחירים, מבצעים, מוצרים, דואר - מהמרכז לחנויות
  • קליטת מכירות, פדיון, קניות מועדונים - מהחנויות למרכז
  • דוחות פדיון לפי: סניפים, מחלקות, אמצעי תשלום
  • ניהול לקוחות מועדון, תנאיהם, והיסטוריה שלהם
  • אפשרות לשאילתות מלאי On-Line - מהחנויות למרכז
  • ניהול מלאי ורמות מלאי ברמת חנות/סניף/תת רשת
  • ממשק מכר, פריטים, הנה"ח, אמצעי תשלום ועוד...
  • בקרת הממשק, שלמות החומר ובקרת תהליכים
  • אופציה להפעלת הממשק בכל תדירות זמן נדרשת

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 6.1 שיווק קמעונאי Head-Office 6.2 קישוריות חנויות-ממשק 6.3 קופות רושמות On-Line 6.4 מועדוני לקוחות 6.5 מערכת מכירות On-Line 6.6 אחזור לוג קופה 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים