6.6 אחזור לוג קופה


מודול זה מקבל את כל נתוני המכר מהקופות הרושמות ברמת תלוש מכירה, מנתח אותם ומציג מידע מגוון.

באמצעות המודול ניתן לצפות בתלוש המכירה בקופה כפי שהוא, כולל נתוני כרטיס האשראי שבו נפרע, ועוד.
ניתן לאחזר נתונים לרמת סניף ולצפות בביצועי המכר לפי קריטריונים שונים.


  • איתור פיתקית מכירה בודדת
  • צפייה בפריטים שנמכרו ובמחיריהם
  • הצגת נתוני אמצעי תשלום / כרטיס אשראי
  • סטטיסטיקות מידע ניהולי לגבי מכירות

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 6.1 שיווק קמעונאי Head-Office 6.2 קישוריות חנויות-ממשק 6.3 קופות רושמות On-Line 6.4 מועדוני לקוחות 6.5 מערכת מכירות On-Line 6.6 אחזור לוג קופה 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים