7.2 העברות מס"ב


לקיצור תהליכי הזיכוי וייעול מערכת התשלומים מציעים הבנקים שימוש במערכת זיכויים ממוחשבת.
מקטע תוכנה ייעודי בשיווקית / OlympusERP עושה שימוש במערכת זו ומאפשר העברות למסלקה הבין בנקאית - מס"ב.


  • מאגר בנקים, סניפים, חשבונות מוטבים
  • יצירת קובץ זיכויים בדוק
  • שידור הקובץ למס"ב בתקשורת
  • יצירת פקודות יומן לחיוב/זיכוי
  • משלוח הודעה של העברה בנקאית במייל או בפקס
  • הדפסת מכתב לספק בפרוט הזיכוי
  • שילוב מנגנון בקרה ואבטחת מידע

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 7.1 מערכת תשלומים 7.2 העברות מס"ב 7.3 התאמת ספקים 7.4 חיובי ספקים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים