7.4 חיובי ספקים


מודול תוכנה זה נועד לחיוב ספקים בנושאים שונים, ללא קשר לפעילות השוטפת בתעודות המשלוח.
החיובים מתבצעים לפי הסכם ועל בסיס תעריפים מוסכמים.

נושאי החיוב הינם גמישים, וכוללים בין היתר חיובים בגין:

  • פירסום
  • חותמת אדומה
  • פריטים חדשים
  • דמי מק"ט
  • הפקת שקיות
  • פתיחה / שיפוץ סניף
  • הנחות כמות
  • הסכמים שונים
  • חיובים אקראיים

חיובים אלה הינם בנוסף לחיובים המתבצעים אוטומטית במודול התאמת חיובי ספקים 7.3.


שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 7.1 מערכת תשלומים 7.2 העברות מס"ב 7.3 התאמת ספקים 7.4 חיובי ספקים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים