8 מידע ניהולי גרפי EIS ומחסן נתונים


החלטות ניהוליות נכונות ובזמן - הן המפתח להצלחה של כל ארגון עסקי.
בנוסף להיות התוכנה מערכת (ERP (Enterprise Resource Planning,
מהווה שיווקית / OlympusERP גם תוכנת (ERM (Enterprise Resource Management ומשמשת לתכנון וניהול.

תוכנה חדשנית זו לאספקת מידע ניהולי גרפי, נועדה לשימוש מנהלים ובעלי תפקידים בכירים בארגון ופועלת בסביבת יבמ iSeries יחד עם PC. התוכנה מרכזת ואוגרת נתונים תפעוליים וניהוליים מכל המחלקות בארגון באופן אוטומטי, ומספקת לדרג הניהולי נתונים מרוכזים מהירים בצורת שאילתות, דוחות וגרפים. רווחיות הארגון מוצגת ב- On-Line על מסך גרפי אחד בכל רמות ההיררכיה של ישויות המידע.

שיטת ה"ניהול לפי חריגים" המקובלת בארגונים גדולים, יכולה להתממש ביתר קלות בזכות הצגה גרפית מודרנית כזאת של נתונים.

תוכנה זאת מהווה את "גולת הכותרת" של השליטה הניהולית במסגרת שיווקית / OlympusERP ומאפשרת בנוסף למעקב אחר ביצוע פעולות הארגון, גם עריכת תחזיות עסקיות/תקציב מכירות והשוואתן לביצוע. תוכנה זו יוצרת באופן אוטומטי מאגר מידע ארגוני מתומצת לשימוש דרג הניהול הבכיר. Data-Base ניהולי זה ניתן לאחזור מהיר עם כל תוכנות PC כמו EIS וגיליונות אלקטרוניים המקושרים למחשב המרכזי, ומופעלים בממשק On-Line.שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי EIS 8.1 מרכז מידע סיטונאי 8.2 מרכז מידע Retail 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים