8.1 מרכז מידע סיטונאי


  • שאילתות מהירות המספקות מידע מגוון לפי חתך - כמותי וכספי
  • ניהול פריטים, לקוחות, אזורים, סוכנים, מחסנים, סניפים, חנויות ועוד
  • הפקת עשרות שאילתות ודוחות מכירה לפי חתכי הפעילות השונים
  • הצגת גרפים אודות נתונים כספיים וכמותיים
  • ביצוע תחזית מכירות, והשוואתה לביצוע בפועל בכל חתכי הניהול
  • השוואת ביצוע התקציב לתכנון. ב - % , בכמות ובכסף
  • אספקת חתכי מידע השוואתיים על פני מספר שנים
  • אפשרות קישור לגיליון אלקטרוני Excel להעמקת היישומים
  • אפשרות קישור למערכות EIS חיצוניות

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי EIS 8.1 מרכז מידע סיטונאי 8.2 מרכז מידע Retail 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים