8.2 מרכז מידע Retail


  • מנגנון משוכלל לבחירת חתכי מידע/מחולל חתכי מידע
  • עדכון מרכז מידע On-Line עם כל טרנזקציה/קליטת תנועות
  • בחירת נתוני: רשת, תת רשת, חנות, יצרן, ספק, מחלקת על, מחלקה, קבוצה, תת קבוצה, פריט ועוד
  • הצגת נתוני: תקופות, מכירות, קניות, החזרות, העברות, רווח גולמי, % מרווח, ערך הוזלות, ערך הנחות.
  • אופציה למיון בתוך עמודות

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי EIS 8.1 מרכז מידע סיטונאי 8.2 מרכז מידע Retail 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים