9 הנה"ח וניהול פיננסי


מערך הנה"ח וניהול פיננסי נועד לרישום חשבונאי של כל הפעילות העסקית ולניהול מעקב ובקרה אחר הפעילות הפיננסית בארגון, תוך שמירה על כללים ודרישות המינהל.

מקטע תוכנה זה מרכז באופן אוטומטי את כל נתוני התפעול בארגון. התוכנה מספקת כלים להשלמת הפעילויות הכספיות לצורך קבלת מאזנים מסכמים.

מקטע זה מהווה שילוב של ניהול ספר הנה"ח ראשי, ניהול קופה וגזברות, מערכת גבייה משוכללת, התאמות בנקים, ניהול ריבית, ממשק לספקים, ניהול תקציב ותמחיר, ניהול לקוחות, ניהול מרכזי רווח והעמסות, תזרים מזומנים, רכוש קבוע, ספקים, התאמת כרטיסי אשראי, ועוד.

התוכנה תומכת בניהול רב שנתי רב חברתי, רב מטבעי מלא ומשוכלל וכן בניהול אוטומטי במטבע מערכת - מטבע יציב. התוכנה כוללת הן חשבונאות ניהולית והן חשבונאות פיננסית.

יתרונה הבולט של התוכנה: היותה מערכת ERP, בהיקף הרחב של הפתרונות הכלולים בה, בעבודה On-Line, ובריכוז מידע חיוני לתפעול, לניהול ולממשק עם מערכות אחרות.

בתוכנה זאת כלולים: הנה"ח מרכזית, ניהול קופה וקבלות, התאמות בנקים, תוכנת ריבית, תקשורת בנקים, ניהול תקציב, רכוש קבוע ועוד.

אופציה מיוחדת בתוכנה מאפשרת למורשים, בכפוף להרשאות, לקבל מידע פיננסי דרך ה- Internet וכן לבצע שאילתות ופעולות כספיות במערכת ה- ERP המרכזית.


שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 9.1 הנה"ח מרכזית 9.2 מערך קופה 9.3 התאמת בנקים 9.4 תוכנת ריבית 9.5 תקשורת/ממשק בנקים 9.6 ניהול תקציב 9.7 רכוש קבוע (אינוונטר) 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים