9.1 הנה"ח מרכזית


 • הנה"ח רב שנתית רב מטבעית ורב חברתית משוכללת
 • פקודות יומן גמישות ופיתוח תנועות אוטומטיות
 • הפקת מאזנים לפי תקופות חשבונאיות
 • ניהול ספר ראשי מלא
 • גיול חובות לקוחות וספקים במספר שיטות
 • תזרים מזומנים מתוחכם כולל תזרים בפועל ופעולות עתידיות
 • פקודות בין חברתיות On-Line
 • ניהול מרכזי רווח והעמסות ב - % לפי יעדים / סניפים
 • ניהול התאמות בין חשבונות ובתוך חשבונות
 • ממשק התאמת כרטיסי אשראי
 • שאילתות גמישות על התנועות/מחולל שאילתא רב שנתי
 • דוחות רווח והפסד גמישים והיררכיים כולל נומינלי ומתואם
 • שאילתות כספיות והצגת מסמכי המקור מ-Data-Base מרכזי
 • הפקת מצבי חשבון ללקוחות וספקים
 • ניתוחים מאזנים במתכונת רו"ח
 • הפקת מאזנים מאוחדים לחברות בקבוצה/קונצרן
 • דוחות לניהול גבייה וחייבים
 • דוחות למע"מ ולמס קנייה
 • ניכויי מס במקור, אישורים, דוח תשלומים וניכויים
 • דוח + קובץ שנתי על מקבלי תשלומים
 • מנגנון לחישוב הפרשי שער במט"ח
 • הפקת מאזנים בכל סוגי המטבעות הזרים
 • דוחות כספיים מתואמים למדד
 • דוחות כספיים מאוחדים
 • איתור תנועות מהיר ונוח
 • קליטת פקודות יומן אוטומטיות ממערכות אחרות
 • דוחות בקרה, בדיקות שלמות ורציפות
 • ממשק נוח לתוכנות חיצוניות ליבוא ויצוא תנועות
 • קישוריות לקופה, לקוחות, ספקים, גזברות, התאמות, תקציב, בנקים, וריביות
 • הפקת דוחות ב- Excel
 • מחולל מסמכים גרפיים
 • קישוריות Office

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 9.1 הנה"ח מרכזית 9.2 מערך קופה 9.3 התאמת בנקים 9.4 תוכנת ריבית 9.5 תקשורת/ממשק בנקים 9.6 ניהול תקציב 9.7 רכוש קבוע (אינוונטר) 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים