9.2 מערך קופה


 • מערכת לניהול קופה וגזברות
 • קליטת כל אמצעי התשלום המקובלים ותווי קניה
 • הפקת קבלות וכיסויים
 • ניהול שיוכים אוטומטיים וידניים
 • הצגה וניהול המחאות בקופה
 • ניהול גבייה בכרטיסי אשראי בשילוב Creditor ושידורים לשב"א
 • הפקת דוחות קופה
 • טיפול בהמחאות חוזרות
 • ניהול מספר קופות/סניפים/חנויות
 • שילוב קורא המחאות וקורא כרטיסי אשראי
 • ניהול גבייה משוכלל ומשולב
 • ניהול רמות אשראי ללקוחות, אובליגו On-Line
 • בדיקת חריגה מאשראי בחשבוניות, בתעודות משלוח ובהזמנות
 • מצבת חובות הלקוחות
 • ניהול תזרים מזומנים צפוי
 • דיווחים לפי עומקי חוב
 • הפקת מכתבי תזכורת לחייבים
 • חסימות להזמנות ומשלוחים בחריגות אשראי
 • סגירת קופה והפקת דוחות ביקורת ואיזון
 • הפקדות בנקים

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 9.1 הנה"ח מרכזית 9.2 מערך קופה 9.3 התאמת בנקים 9.4 תוכנת ריבית 9.5 תקשורת/ממשק בנקים 9.6 ניהול תקציב 9.7 רכוש קבוע (אינוונטר) 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים