9.3 התאמת בנקים


 • קליטת דפי בנק מהבנקים השונים בתקשורת
 • ביצוע אוטומטי של התאמה בצורה סלקטיבית
 • התאמה ידנית בשיטת On-Line
 • ניהול מספרי התאמה
 • דוחות עזר לסגירה, איזון והתאמה
 • יצירת פקודות אוטומטיות על הפרשים מותרים
 • אופציה לקליטת קבצים מהבנקים
  (פרוט נוסף בסעיף 9.5)
 • אופציה לניהול כרטיסי אשראי
  (פרוט נוסף בסעיף 10.7)

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 9.1 הנה"ח מרכזית 9.2 מערך קופה 9.3 התאמת בנקים 9.4 תוכנת ריבית 9.5 תקשורת/ממשק בנקים 9.6 ניהול תקציב 9.7 רכוש קבוע (אינוונטר) 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים