9.6 ניהול תקציב


מערכת התקציב מהווה את ליבו של המערך הפיננסי אשר דורש בקרה מתמדת על סעיפי ההוצאה ומתן התראות בזמן אמת על כל חריגה.
העבודה המשולבת של כל המודולים בשיווקית / OlympusERP מאפשרים מתן התראות כאלה ושמירה על התקציב המתוכנן.

בנוסף לבנייה ובקרה תקציבית בצד ההוצאות וההצטיידות, קיים מנגנון של בנייה ובקרה תקציבית בצד המכירות והפדיון. שני מסלולים אלה מספקים למעשה את התמונה המלאה על הארגון תוך השוואה בין התחזית/תכנון לבין הביצוע בפועל.


הוצאות/פיננסי

 • ניהול תקציב לפי תקופות גמישות הנקבעות ע"י המשתמש
 • ניהול התקציב בשקלים, במט"ח וצמוד מדד
 • אפשרות להקבצת חשבונות לסעיף תקציבי אחד
 • אפשרות פיצול סעיפים תקציבים בתוך אותו חשבון
 • בדיקת נתוני הביצוע מתוך המערכת הפיננסית
 • הצגת נתוני תקציב מתוכנן מול התקציב בפועל
 • הגדרת פעולות נוספות לתקציב מחוץ לספר הראשי
 • שיוך הזמנות רכש לסעיף תקציבי ובדיקת On-Line על חריגות
 • בדיקת תקציב בזמן ביצוע פעולות לוגיסטיות - הזמנה, כניסה, חשבונית
 • דוחות ושאילתות לתקציב וניצולו בכסף ואחוזים

הכנסות/פדיון

 • בניית תקציב/תחזית מכירות עפ"י מכירות תקופות קודמות
 • השוואת ביצוע המכירות לתחזית: ב - %, בכמות ובכסף

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 9.1 הנה"ח מרכזית 9.2 מערך קופה 9.3 התאמת בנקים 9.4 תוכנת ריבית 9.5 תקשורת/ממשק בנקים 9.6 ניהול תקציב 9.7 רכוש קבוע (אינוונטר) 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים