Creditor - גבייה באמצעות כרטיסי אשראי

Creditor הינה מערכת משולבת תוכנה וחומרה, לביצוע גביית כספים מתקדמת באמצעות האינטרנט.

המערכת מאפשרת קבלת תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, שידורים לשב"א, הפקדות בבנקים ואינטגרציה עם כל מערכת פיננסית.

פועלת On-Line בדלפקי מכירה ושרות המכבדים כרטיסי אשראי,
וכוללת את כל תהליכי הסליקה, הבקרה והרישום.
ביצוע גביית כספים מתקדמת, כולל כל תהליכי הסליקה, הבקרה והרישום.


 • העברת כרטיס אשראי או הקשת מספרו
 • בדיקת חוקיות הכרטיס והעסקה
 • פיצול תשלומים
 • ביצוע פעולות חיוב / זיכוי
 • יצירת פקודות On-Line וכיסויים אוטומטיים
 • הדפסת פתקית קבלה
 • שידור תנועות לשב"א ובדיקתם
 • ביצוע הפקדות לפי מועדי תשלום
 • קליטת קבלות מעסקאות שבוצעו בעבר
 • הכנת התקבולים לדו"ח תזרים מזומנים
 • הפקת שאילתות לעסקאות
 • הפקת דו"חות מכירה וגבייה לפי חברות אשראי
 • ניהול רב חברתי ורב ספקים
 • אופציה לשידור ישיר לחברות האשראי Batch
 • קישוריות עם כל תוכנה פיננסית

הורדת פרוספקט PDFCreditor