Dashboard - לוח שעונים להצגת ביצועי העסק

מהו פדיון הסניפים ברגע זה? מהו הרווח הגולמי? ומה בדבר הההחזרות?
מהם הביצועים הכספיים ביחס לממוצעים???

מערכת ה-Dashboard מציגה את מכירות הרשת בכל שעה משעות היום, ומאפשרת לקבל החלטות ניהוליות בכל רגע.
במחשב אישי, במחשב כף יד או בטלפון סלולרי חכם,
בכל הרשת, בכל תתי הרשתות ובכל הסניפים -
הקופות מוכרות, והמידע זורם אליך.
מציגים את מכירות הרשת בכל שעה משעות היום,

ומאפשרים לשפר החלטות ניהוליות בכל רגע.


  • צפייה בביצועי הרשת, בכל שעה משעות היום
  • פדיון סניפים, GP%, רווח גולמי, החזרות, מכירה למ"ר ועוד....
  • בכל הרשת ובכל תתי הרשתות - הקופות מוכרות, והמידע זורם אליך!
  • הביצועים מוצגים בלוח שעונים מרהיב
  • בדיקת ביצועי הרשת מול היעדים
  • הגברת הפיקוח, השליטה והבקרה על המכירות ברשת
  • אינטגרציה ארגונית המאפשרת קבלת החלטות בכל עת
  • קבלת מידע ניהולי מתומצת ב"שיטת החריגים"
  • קבלת המידע במחשב אישי, במחשב כף יד או בטלפון סלולרי "חכם"
  • אבטחה מלאה של המידע הרגיש ברשת

הורדת פרוספקט PDF

הפעלת מערכת Demo


Dashboard